Game Guides > Game FAQ >  

How do you get Goku27s mom Fasha in Dragon ball z Budokai Tenkaichi 3

How do you get Goku27s mom Fasha in Dragon ball z Budokai Tenkaichi 3
ask sinroon